סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1477

168
5
2
7
95
4
23
96
35
28
89
51
1
24
7
8
2
637