סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1478

2
71
3
6
38
1
69
29
36
41
89
36
18
4
72
9
2
38
4