סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1479

85
32
4
6
58
49
7
9
4
3
562
4
9
5
1
78
47
9
9
21
34