סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1480

78
5
3
34
57
92
519
6
7
4
9
152
52
46
17
1
9
65