סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1481

8
2
19
3
57
76
4
6
8
1
7
453
8
3
1
2
6
91
95
8
31
6
4