סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1483

76
59
8
5
4
2
6
1
4
895
5
6
7
297
1
3
3
4
4
1
3
59
68