סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1484

3
19
6
93
4
6
7
21
46
96
8
45
57
16
9
4
8
82
1
76
3