סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1485

8
69
26
4
71
9
5
4
2
58
856
81
7
2
6
9
53
1
48
74
3