סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1488

37
4
82
3
76
8
82
4
79
581
65
9
81
4
83
6
14
5
57