סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1489

6
21
945
5
8
5
3
58
3
97
1
35
5
28
9
8
1
4
743
21
9