סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1490

536
8
4
57
6
23
7
31
3
174
2
16
8
12
5
84
3
9
618