סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1491

6
4
8
8
25
67
9
8
1
49
67
2
73
48
8
2
5
39
81
7
7
9
1