סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1492

4
3
7
26
8
49
52
91
4
6
52
9
3
15
19
26
8
13
4
8
3