סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1493

84
3
7
9
1
3
5
62
4
6
4
2
53
7
7
6
3
21
8
6
9
7
1
5
93