סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1497

92
438
6
2
81
9
8
74
4
716
5
85
4
7
56
7
8
534
79