סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1498

4
9
56
7
6
23
4
7
46
3
8
81
2
7
14
5
1
24
3
5
32
7
9