סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1499

76
25
3
4
931
7
7
9
38
29
67
9
5
7
613
5
6
42
91