סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1500

9
85
7
7
3
9
9
6
47
2
36
6
9
12
9
57
8
2
7
4
5
5
18
4