סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1501

8
76
96
5
7
27
8
9
5
17
9
9
8
35
4
9
6
45
5
1
23
52
8