סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1503

961
5
6
38
1
93
6
9
37
7
9
4
84
9
6
14
7
52
3
9
167