סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1505

41
9
78
2
9
23
8
69
3
51
67
4
31
7
16
5
9
14
8
62