סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1507

1
27
4
9
82
89
5
6
98
92
5
61
14
3
1
79
21
7
4
36
2