סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1510

64
8
9
92
47
3
84
8
524
972
5
76
1
83
95
8
7
16