סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1512

7
4
6
69
3
97
8
96
31
2
2
6
1
3
48
59
6
75
9
42
4
1
5