סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1513

5
2
8
9
5
2
5
38
24
6
9
3
71
4
7
9
81
39
8
4
5
2
8
4
7