סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1515

2
9
17
689
5
9
5
37
5
9
82
4
3
75
4
1
1
258
76
4
8