סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1516

43
89
5
6
2
983
8
5
2
97
1
46
3
2
1
524
9
6
7
51
84