סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1517

8
4
6
3
1
967
2
96
37
4
8
6
3
1
28
59
2
745
8
9
4
1
3