סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1518

3
8
2
9
14
21
6
5
1
4
69
852
37
2
5
7
6
14
18
2
9
8
7