סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1520

59
8
6
6
1
289
4
2
9
7
4
51
2
3
8
5
1
643
8
9
5
6
74