סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1521

7
58
23
4
7
16
89
92
4
536
2
48
45
71
4
5
71
58
3