סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1522

67
51
5
3
9
32
8
2
1
79
15
86
4
9
6
52
4
4
2
71
64