סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1523

2
5
1
64
3
3
97
5
2
34
2
46
8
86
5
1
68
7
8
75
2
2
9