סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1524

98
3
2
18
7
45
14
796
7
6
1
962
58
65
1
97
4
7
83