סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1525

59
469
8
42
37
6
9
5
34
8
69
2
4
8
37
81
6
371
27