סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1526

6
95
38
7
25
1
4
213
5
7
6
9
371
6
2
91
7
35
41
7