סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1528

1
6
83
46
2
93
21
2
91
1
5
82
7
17
94
5
63
64
9
5