סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1529

29
5
97
2
81
56
58
6
2
83
4
2
17
74
15
2
79
5
95