סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1530

3
912
4
6
3
8
5
7
9
86
89
41
43
1
7
2
3
6
5
2
452
9