סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1531

92
5
3
28
236
79
9
75
5
4
3
83
6
65
324
19
6
7
47