סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1534

9
36
9
5
42
3
9
14
958
7
6
6
174
83
4
2
36
7
4
31
9