סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1536

3
1
9
49
18
85
94
3
5
6
3
4
2
8
7
1
98
75
82
31
6
1
8