סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1537

8
3
19
56
7
9
2
3
18
6
2
9
3
3
2
16
8
5
7
1
94
13
4
8