סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1538

876
6
2
53
84
92
61
7
8
9
2
7
28
15
48
52
3
5
479