סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1539

5
6
2
28
4
79
7
81
4
2
3
9
9
9
8
3
3
46
7
41
2
53
9
8
4