סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1541

6
71
25
4
89
7
6
84
2
53
76
6
31
5
8
72
3
41
41
9