סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1542

27
6
9
51
8
41
86
3
4
15
68
5
1
52
38
2
76
1
9
62