סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1544

592
38
6
5
48
37
25
4
4
2
7
95
87
31
1
9
62
874