סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1545

673
5
4
1
23
8
8
5
6
7
32
65
9
4
4
6
9
74
1
5
6
423