סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1547

2
48
69
7
4
3
9
2
2
5
74
6
3
95
3
1
3
8
9
2
1
45
52
1